ГетТрейнинг е учебен център към ЕГ КОНСУЛТ ООД, консултантска фирма със 7 годишен опит на българския пазар.

Основният предмет на дейност на компанията е консултантски услуги, обучение, управление и развитие на проекти, изследвания и анализи.

Дейността на Учебния Център към ЕГ Консулт ООД е съобразена с Националната стратегия за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 г. и обхваща придобиването, разширяването и усъвършенстването на професионалната квалификация на заетите, подпомагане на тяхната кариера и индивидуално развитие. Центърът е с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

ГетТрейнинг си партнира и с ЦАИТ (ЦЕНТЪР ЗА АУДИОВИЗУАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ), които се грижат за иновативните методи на обучение, които предлагаме.

Какво предлагаме: Специализирани курсове, професионални квалификации, семинари и фирмени тренинги.

Основната ни цел е еволюция в сферата на придобиването на нови знания и умения. 

За да постигнем гарантирано качеството на предлаганите услуги , акценти в нашата дейност са:

• внимателният подбор на преподаватели с лидерски качества, които да вдъхновяват и мотивират нашите курсисти
• прилагане на практика на съвременна методология при преподаване на учебния материал
• сътрудничество и обмен на информация между лектори и курсисти
• внедряване на дистанционни форми на обучение за улеснение на нашите курсисти, от различни точки на страната и и извън нея, и за тези, които работят и не могат да посещават присъствените форми

Защо залагаме на съвременни форми на обучение?
Образованието в едно съвременно общество трябва да умее бързо да се адаптира към новите технологии, информацията на хартиен носител и на бялата дъска вече не е достатъчна, за да провокира интереса и да задържи вниманието на обучаемите.
Бързото навлизане на съвременни технологии в класните стаи и обучението на преподавателите да работят с тях е стъпка към едно по-качествено образование, което съумява да задоволи новите потребности на обучаемите.

Защо е необходимо продължаващото обучение

Живеем в динамична и постоянно променяща се среда, за да бъдем успешни, да постигаме своите цели и да направим скок в своето развитие, трябва да се стремим към придобиването на нови знания и създаването на контакти с нови хора.

• за да има един постоянен обмен на идеи;
• за да правим аналогии с вече натрупаните знания и с придобитите нови такива;
• за да се запознаем с нови концепции и да бъдем адаптивни към промените, които неминуемо едно модерно общество изисква

Видове продължаващо обучение: курсове, семинари, професионални обучения.


Кой вид обучение е най-подходящо за Вас?:


Семинар:групово, практическо занятие за придобиване на нови знания в дадена сфера.

Курс: с преминаване на курс по дадена специалност Вие ще получите познания за част от професия, в съответствие с избраното от Вас ниво (за начинаещи, за напреднали) и ще получите удостоверение за професионално обучение

Професионални квалификацииза признаване правото да се упражнява дадена професия. След завършване на обучението Вие ще получите Свидетелство за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Придобийте нови знания и умения, като се съобразите със свободното си Време, изберете най – подходящата форма на обучение за Вас:

• Дистанционна

• Дистанционно - присъствена

• Присъствена