Дистанционно професионално обучение по специалност „ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ“

туранимПродължителност на обучението: 960 учебни часа с включени 50 уч. практически часа (спортна анимация; игрова анимация; анимация в областта на културата; творческа анимация)

Форма на обучение: Дистанционна теоретична и присъствена практическа

Документ: Свидетелство за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Стартова дата: 01.04.2016 г.; 15.04.2016 г.; 01.05.2016 г. 

Цена на обучението: 490.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

САМО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ: ВКЛЮЧЕТЕ СЕ ПРЕЗ АПРИЛ И ВЗЕМЕТЕ 20 % ОТСТЪПКА

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ С ПРИЯТЕЛ И ВСЕКИ ОТ ВАС ПОЛУЧИ ОТСТЪПКА ОЪ 30 %

Запишете си част за интервю: инициативата се организира, съвместно с Кариерен център "Туризъм". Тъй като нашият подход е индивидуален и целим да Ви помогнем за последваща професионална реализация е необходимо провеждане на предварително интервю с кандидатите/на място или skype/

След приключване на обучението имате възможността да се включите в работен, анимационен екип и да се срещнете с работодатели!

Инвестирайте в своето бъдеще!

Анимацията се превръща в ключово явление в индустрията на свободното време. Тя представлява мотивация и начин за повдигане на духа, забавление, активиране и развиване на заложби и умения. Тя е предизвикателство към силите и възможностите на личността.

Анимацията бележи един по-висш етап в туристическата практика, тъй като е обусловена от хода на промените в развитието на социалната действителност. Приемайки тезата, че всеки аниматор създава определен начин на потребление, можем да кажем, че анимацията е новият стил в производството и консумацията на туристическите услуги.

Анимацията обогатява съдържанието на туристическия продукт, придава му повече качества. Това повишава неговата полезност, прави го по ценен за неговите консуматори – туристите.

Освен че става по-привлекателен за традиционните клиенти, такъв продукт с успех се лансира и в други пазарни ниши, тъй като анимацията го прави атрактивен и актуален. Особено ценна „заслуга“ на анимацията е приносът и за увеличаване на престижа на туристическия продукт, на туристическото предприятие.

Основна цел на обучението е:

- Придобиване на теоретичните знания и практически умения в същността и спецификата на различните видове туристическа анимация

- Изискванията към аниматорите

- Видове туристическа анимация

- Основните принципи и методи за планиране, реализиране и контрол на програмите за туристическа анимация за реализация по професията „Аниматор“, специалност „Туристическа анимация“.

Дистанционния курс по „Туристическа анимация“ включва изучаването на 12 Модула:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд
 2. Теоретико методологически въпроси на туризма
 3. Същност, значение, функции и приложение на туристическата анимация
 4. Професионален профил на аниматора
 5. Технология на туристическата анимация
 6. Организация на туристическата анимажия
 7. Хотелска анимация
 8. Фолклорна анимация
 9. Детска анимация
 10. Спортна анимация
 11. Аниматорски умения за сценични изяви
 12. Създаване на анимационни програми

Информация за протичането на дистанционното обучение:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Учебните материали и съответните изпитни тестове стават достъпни и се отварят за изтегляне поетапно в съответствие с Учебния график.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще може по-пълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са Изпитните тестове.

На ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Отговарят на писмените Ви въпроси

- На Ваше разположение ще бъдат в официално обявени часове за индивидуални он-лайн и присъствени консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали , които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви!

 Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Аниматор", специалност "Туристическа анимация". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europass certificate на английски език.