Дистанционно-присъствен курс по специалност „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

екскурзПродължителност на курса: 3 месеца, като практическата присъствена част е 30 уч.ч.

Форма на обучение: Дистанционно-теоретична и практическа-присъствена

Документ: удостоверение за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Място на провеждане: Учебен център ГетТрейнинг, Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ 3 ( до паметника Васил Левски )

Цена на курса: 380.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

Ролята на екскурзовода е приятна и в същото време невероятно отговорна, той е човекът, от когото туристите трябва да получат изчерпателна информация за дадено място или събитие, поднесена по атрактивен начин.

Ако Вие сте весели, любознателни, харесва Ви да се запознавате с нови хора и най-вече обичате да пътувате, да трупате знания, опит, впечатления, ако монотонното ежедневия не Ви допада, ако търсите динамика в работата то това е Вашата професия!

Готови ли сте да опознаете безкрайно много нови места и хора, да бъдете съпричастни с емоцията на туристите, да се връщате назад във времето, разказвайки историята на дадено място. Вълнуващо нали?

Ние Ви предлагаме едно обучение, което ще Ви отвори вратите към един нов и неизследван от Вас свят, светът на екскурзоводството, който със сигурност ще Ви хареса, ще Ви направи по-космополитни и ще Ви научи на много нови неща – за места, за хора, за събития.

Курсът предоставя възможност за придобиване на практически умения, свързани с ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност.

Нашата цел е да придобиете практическа подготовка на висококвалифициран, компетентен специалист, който да работи като водач на туристическа група или на отделни лица в различни екскурзионни и туристически маршрути. Да организира различни туристически събития. Да умее да комуникира и забавлява туристите в съответствие с очакванията им.

Всеки курсист ще се запознае с практическата насоченост на екскурзоводското обслужване и ще умее да:

- Организира, провежда и извършва екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина

- Поднася атрактивно на туристите географско – историческа, културно – познавателна, етнографска и друга информация

- Осъществява ефективни комуникации и делово общуване при обслужването на туристически групи

- Осъществява ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведения за хранене и развлечение

- Селекционира, ръководи и подпомага провеждането на развлекателни туристически мероприятия

- Взема своевременни охранителни мерки и да осигурява безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване

Ще се научи да:

- Разпознава основните параметри и характеристики на географията на туризма

- Идентифицира и класифицира природните и рекреационните ресурси

- Умее да представя и обяснява историческото и културно богатство на България

- Разработва програми и планове за връзки с обществеността и анимацията, като отговаря на специфичните изисквания на клиентите

- Организира, участва и взаимодейства с хотели, ресторанти и транспортни фирми и всички туристически субекти

- Организира и провежда целенасочени беседи, професионални дискусии и забавни прояви

- Познава различните видове анимация и ги прилага в своите туристически програми

- Организира и увлича туристите в областта на туристическата анимация

Придобиването на практическата насоченост ще даде на всеки възможност за по-голямо професионално развитие в областта на екскурзоводското обслужване. След завършване на практическото обучение, всеки по-лесно може да се включи да работи в туроператорски агенции, хотели, туристически комплекси, различни туристически обекти като музеи, национални забележителности, като гидове или екскурзоводи на свободна практика.

В курса на обучение ще бъдат разгледани следните теми:

- Здравословни и безопасни условия на труд

- Теоретико методологически въпроси на туризма

- Основи на екскурзоводството

- Професията на екскурзовода

- Работа на екскурзовода при подготовка и провеждане на туристическото пътуване

- Характеристика на основните екскурзоводски дейности

- Особености на екскурзоводското обслужване

- Представяне на България като туристическа дестинация

- Примерни методични планове на турове по основни туристически маршрути

- Разработване на примерен методичен план на туристически маршрути

- Правна уредба на екскурзоводската дейност в България