Дистанционно професионално обучение по специалност „ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ“

ексобслПродължителност на обучението: 960 учебни часа в онлайн платформа 

Форма на обучение: Дистанционна форма с включени online консултации

Документ: Свидетелство за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Цена на обучението: 490.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

Курсът по професия „ Екскурзовод „ Ви предоставя възможност да придобиете задълбочени познания в сферата на туризма свързани с ролята, функциите и технологията на екскурзоводската дейност. Темите които ще изучавате по време на обучението са свързани с възникването и развитието на масовия туризъм в света и България, структурата на туристическата индустрия, исторически и географски особености на България.

Дистанционния курс по Екскурзоводско обслужване включва изучаването на 11 Модула:

- Здравословни и безопасни условия на труд

- Теоретико методологически въпроси на туризма

- Основи на екскурзоводството

- Професията на екскурзовода

- Работа на екскурзовода при подготовка и провеждане на туристическото пътуване

- Характеристики на основните екскурзоводски дейности

- Представяне на България като туристическа дестинация

- Примерни методични планове на турове по основни туристически маршрути

- Разработване на примерен методичен план на туристически маршрути

- Правна уредба на екскурзоводската дейност в България

След завършване на дистанционният курс Вие ще можете:

- Да организирате, провеждате и извършвате екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната и чужбина

- Да поднасяте атрактивно на туристите географско-историческа, културно-познавателна, етнографска и друга информация

- Да осъществявате ефективни комуникации и делово общуване при обслужването на туристически групи

- Да осъществявате ефективно екскурзоводско обслужване на туристите в местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечение

- Да селекционирате, ръководите и подпомагате провеждането на развлекателни туристически мероприятия

- Да осигурявате безопасност на туристите по време на туристическото им обслужване и др.

Професионалното обучение завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

Информация за протичането на дистанционното обучение:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Учебните материали и съответните изпитни тестове стават достъпни и се отварят за изтегляне поетапно в съответствие с Учебния график.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще може по-пълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са Изпитните тестове.

На ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Отговарят на писмените Ви въпроси

- На Ваше разположение ще бъдат в официално обявени часове за индивидуални он-лайн и присъствени консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали , които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви!

Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

     Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Екскурзовод", специалност "Екскурзоводско обслужване". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europass certificate на английски език.