Курс по ПРАВНА ГРАМОТНОСТ

123Продължителност на курса: 20 учебни часа

старт:  04.12.2017 г. дистанционна част /лекции в нашата платформа + ТЕСТОВЕ за проверка на знанията/

срок за изпращане на тестовете за проверка: 21.01.2018 г.

присъствена част: 27/28.01.2018 г.целодневно от 10:00 до 18:00 ч. с 2  кафе паузии обедна почивка

Форма на обучение: дистанционно-присъствена

Документ: Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка, с получаване на удостоверение за професионално обучение

Място на провеждане: Учебен център ГетТрейнинг, Гр. София, бул. „Васил Левски“ 100 Б ( до Музикален театър )

Цена на курса: 390.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: по банков път до 3 дни преди старта на обучението

Всеки ден работим с документи, подписваме договори, сблъскваме се с различни казуси от правно естество, ставаме жертви или свидетели на злоупотреби от различен характер, провокирани от недостатъчната информираност, което ни прави несигурни и уязвими.

Чрез този курс ще научите базовите концепции и терминология, свързани с българската правна система. Научете правата и задълженията си като граждани, научете се да познавате структурата и функционирането на държавната, съдебната, банковата и др. системи. Курсът предоставя необходимата информация, подкрепена с примери от нашето ежедневие, чрез която ще се сдобиете с нужната правна култура, за да бъдете по-уверени, за да се чувствате по-сигурни и да бъдете информирани и критични към случващото се около Вас .

В курса по Правна грамотност, ще се запознаете със следните учебни и практически материали:

  1. Гражданско право. Понятие и система за гражданско право. Връзка с другите видове право. Правни принципи. Източници. Видове субективни права: Дееспособен; Малолетен
  2. Търговско право. Източници на търговското право. Субекти на търговското право. Търговска дейност. Търговски сделки. Търговски предприятия. Търговски регистър
  3. Трудово право. Трудово правоотношение. Страни на колективното и индивидуалното трудово право. Видове договори. Работно време и почивка. Отпуски. Трудов стаж
  4. Осигурително право.Видове осигуровки. Социално осигуряване. Осигурители, осигурени. Видове рискове. Здравно осигуряване. Осигурителен доход, осигурителни вноски, осигурителен стаж
  5. Финансово право – финансови отношения, финансови норми, финансови закони. Банкова система. Банкови и небанкови институции. Влогове и кредити. Правен режим на кредитирането
  6. Наказателно право. Нормативни актове. Обект и субект на престъплението. Невменяемост. Деяние. Вреда. Щета. Съучастие. Извършител. Престъпление
  7. Административно право. Административни нарушения. Административни наказания

 

Още в тази категория: Курс по ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ »