Корпоративни тренинги:

IMG 3096Видове тренинги:

Работа с клиенти - обучение за обслужващ персонал

Презентационни умения

Екип и екипна ефективност

Комуникация в организацията

Лидерство и мениджмънт

Стрес мениджмънт

Управление на времето

Какво предлагаме:

Индивидуален подход към всеки клиент

Ние Ви предлагаме съвкупност от  услуги, които обхващат цял един цикъл, от избора на обучение, за което на Ваше разположение са екип от консултанти, до съгласуване на темите, според Вашите индивидуални предпочитания.

  • Избор на лектор

Подходът ни към всеки клиент е строго индивидуален, ние избираме най-подходящия лектор, като съобразяваме неговия професионален опит със специфичните потребности на обучаваната организация, с цел постигане на оптимални резултати

  • Подготовка и разработване на материали

За подготовка на материалите ще обсъдим с Вас казуси от ежедневната ви работа

Теоретичната част от семинара е подкрепена с примери от практиката, ролеви игри, а неделима част от тренинга е използването на съвременни аудиовизуални средства

  • Съгласуване на материалите с вас, като организация

Темите, които се включват във всяко обучение са примерни и подлежат на обсъждане и съгласуване с вас

Място на провеждане: зала на ГетТрейнинг, във ваш офис или извън София /при провеждане на тренинга извън София ви предлагаме цялостна организация: /избор на хотел, транспорт, настаняване, пансион/

Цена за провеждане на обучение в наш офис /група между 5 и 10 души/: полудневен: 70.00 лв. на участник/ целодневен тренинг: 90.00 лв. за участник

Цена за провеждане на обучение в наш офис /група между 10-20 души/: полудневен тренинг: 60.00 лв. на участник/ целодневен тренинг: 80.00 лв.

 

За запитвания попълнете формата на: http://gettraining.eu/kontakti.html или се свържете с нас на 0887 122827

 

НОВО: заснемане на корпоративно видео