Дистанционно професионално обучение по специалност „ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ“

финотчет2Продължителност на обучението: 960 учебни часа с включена практическа част с преподавател

Форма на обучение: Дистанционна форма с включени online консултации

Документ: Свидетелство за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Цена на обучението: 495.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

Обучението по Финансова отчетност представлява петмесечен курс в който ще добиете познания в областта на:

- Стопанството – производство, търговия, услуги, държавна администрация, финансови и застрахователни институции;

Всеки финансов отчетник, трябва да може да:

- Изпълнява задачи, свързани с правилното съставяне на първични счетоводни сметки, попълване на платежни документи;

- Да предава и получава документи и справки във и от държавни институции – НАП, НОИ, НСИ и др.

В практическата част ще Ви запознаем със следните основни теми:

- Счетоводство – съставяне на първични счетоводни документи, водене на синтетични и аналитични сметки, калкулиране себестойността на продукцията в производствено предприятие

- ТРЗ – съставяне на разчетно платежна ведомост, изчисляване на болнични, изготвяне на информация и справки свързани с разчетно платежната ведомост

- Делова кореспонденция

- Организация на фирмената документация

- Търговско финансиране

Ще се радваме да бъдете наши курсисти в тази дисциплина. Преподавателският ни екип се състои от опитни счетоводители и финансисти, от които ще научите много.

Дистанционния курс по Финансова отчетност включва изучаването на 14 Модула:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд
 2. Икономикс
 3. Основи на държавата
 4. Основи на правото
 5. Управление на човешките ресурси
 6. Икономика и управление на предприятието. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране
 7. Обща теория, предмет и обект на счетоводството
 8. Организация на счетоводство на предприятието
 9. Финансови отчети – същност и съдържание
 10. Фирмен финансово – счетоводен анализ – способи и показатели
 11. Банково дело и банково счетоводство
 12. Застрахователно дело и застрахователно счетоводство
 13. Осигурително дело и осигурително счетоводство
 14. Бизнес комуникации и преговори. Общуване на чужд език – бизнес английски. Информатика

Обучението има за цел да формира знания и умения относно обработката, приема и съхраняването на счетоводните документи за извършени стопански операции и съставянето на различни счетоводни форми и отчети.

Нашето мнение е, че участието Ви в този курс, ще Ви донесе много познания. Ще изучавате задълбочено счетоводната материя – така че да можете да сте в помощ на счетоводителя и на счетоводния отдел във всяко предприятие или учреждение.

Ще се радваме да бъдете наши курсисти в тази дисциплина. Преподавателският ни екип се състои от опитни счетоводители и финансисти, от които ще научите много.

Информация за протичането на дистанционното обучение:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Учебните материали и съответните изпитни тестове стават достъпни и се отварят за изтегляне поетапно в съответствие с Учебния график.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще може по-пълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са Изпитните тестове.

На ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Отговарят на писмените Ви въпроси

- На Ваше разположение ще бъдат в официално обявени часове за индивидуални он-лайн и присъствени консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали , които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви!

 Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

Ще получите Държавна диплома - Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Финансов отчетник", специалност "Финансова отчетност". Това е най-високата степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europass certificate на английски език.

Още в тази категория: « Семинар на тема "FOREX ОБУЧЕНИЕ"