Финанси за нефинансисти

началнафинансоваграмПродължителност на курса: 40 учебни часа в група /20 учебни часа индивидуално обучение/

Форма на обучение: Присъствена /при индивидуална форма на обучение можем да изготвим програма с теми, които желаете да бъдат разгледани, уроците биха могли да се провеждат и онлайн в нашата онлайн класна стая/

Документ: Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка, с получаване на удостоверение за професионално обучение

Място на провеждане: Учебен център ГетТрейнинг, Гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ 3 /до паметника Васил Левски/

Цена на курса: 250.00 лв. в група и 320 лв. за индивидуално обучение /с възможност за поетапно плащане/

Текущи промоции: капарирайте курс до 15.09.2016 г. и спестете 50 лв. от цената на курса

Редовни промоции: - 10 % при записване на повече от двама души от една организация

Лоялен клиент: - 10% за всеки преминал курс на обучение в GetTraining

Начин на плащане: внасяне на капаро по банков път/ разпределяне на останалата сума на едно или две плащания в брой или по банков път

Начин на плащане: В брой или по банков път

Живеем в свят, много по-различен, по-сложен и динамичен от този на нашите родители. Всяка една житейска ситуация, в която попадаме – нова работа, раждане на дете, покупка на автомобил или жилище – изисква от нас да вземаме финансови решения. Едновременно с това финансовите продукти и услуги, сред които трябва да избираме, са все по-сложни и рискови. За разлика от миналото, отговорността за нашето здраве и старини става и наша грижа, а не единствено на държавата.

Тази реалност изисква от нас нови знания, свързани с финансите и рационалното им управление, изисква умения, така че на практика да прилагаме финансовите си познания.

Финансовата грамотност се е превърнала в една от ключовите компетентности на човека на 21 век, защото качеството и удовлетвореността от живота ни в голяма степен зависят от нея.

Финансовата грамотност е сред основните предпоставки за осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на финансови услуги. Водеща в това отношение е добрата регулация, най-общо имаща за цел осигуряване на добро и справедливо третиране на потребителите, подобряване качеството, достъпността и полезността на финансовата информация и създаване на ефективни механизми за решаване на потребителски спорове. Но дори и най-добрата регулаторна рамка не може да е в достатъчна степен ефективна, ако потребителите не са запознати с правата и отговорностите си, не умеят или не притежават достатъчно знания, за да могат да изберат най-подходящите за тях финансови продукти. А в крайна сметка тяхното финансово благосъстояние и бъдеща финансова обезпеченост зависи именно от техния личен избор.

Курсът е предназначен за хора, които искат да бъдат добре информирани по теми като финанси, банки, застраховане, кредити, което ще им бъде от полза при планирането, контрола и управлението на личните финанси, което от своя страна е гаранция за финансова стабилност и осъществяването на планове, в краткосрочен и дългосрочен план.

Основната цел на курса е, всеки участник да придобие теоретична и практическа подготовка в областта на финансите, застраховането и осигуряването, управление на личните финанси.

След завършване на курса, всеки един, включил се в него, ще се научи да управлява личните си финанси, при това ефективно.

Включилите се в курса ще се запознаят със следните учебни и практически материали:

 1. Що е пари. Видове пари. Финанси
 2. Банки. Видове банки. Видове кредитни институции
 3. Кредити. Видове кредити. Лихва
 4. Карти. Видове карти
 5. Лизинг. Видове лизинг
 6. Електронно банкиране
 7. Застраховане. Видове застраховане. Осигуряване. Видове осигуряване
 8. Безработица. Видове безработица. 
 9. Бюджет. Видове бюджет. Приходи. Разходи
 10. Документооборот. Видове документи
 11. Финансови отчети – същност и съдържание. Фирмен финансово – счетоводен анализ – способи и показатели

След завършване на курса по „Начална Финансова грамотност“, ще можете да разбирате и оценявате финансовите рискове и възможности, да взимате рационални и информирани решения, да сте наясно къде можете да получите помощ и да сте в състояние да предприемете други ефективни действия за повишаване на благосъстоянието си.

Още в тази категория: Семинар на тема "FOREX ОБУЧЕНИЕ" »