Дистанционно професионално обучение по специалност „ДАНЪЧНА И МИТНИЧЕСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

митнициПродължителност на обучението: 960 учебни часа

Форма на обучение: Дистанционна форма с включен интензивен практически курс от 30 уч. часа (при група над 3ма души - 40 уч. часа)

Документ: Свидетелство за професионална квалификация и Europass certificate на английски език

Цена на обучението: 490.00 лв. / с възможност за поетапно плащане /

Начин на плащане: В брой или по банков път

Познания: Нормативните документи, регламентиращи митническата и данъчната дейност, изчисляване и събиране на митни сборове, събиране и отчитане на данъчните вземания. Данъчният и митническият посредник се реализира в митническите бюра и учреждения и в звената на данъчната администрация.

За интензивния практически курс прочете повече наhttp://gettraining.eu/component/k2/item/24-intenziven-kurs-za-mitnicheski-i-danachen-posrednik.html

Дистанционния курс по Митническа и данъчна администрация включва изучаването на 12 -ет модула:

 1. Икономикс
 2. Държавно управление
 3. Основи на счетоводството
 4. Финанси на фирмата
 5. Финансов анализ
 6. Алтернативни източници на финансиране
 7. Финансова и данъчна система на РБ
 8. Валутен и митнически контрол
 9. Митническа политика
 10. Стокознание и митническо тарифиране
 11. Счетоводство и отчитане на външно – търговски сделки
 12. Международна търговия

Информация за протичането на дистанционното обучение:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

Учебните материали и съответните изпитни тестове стават достъпни и се отварят за изтегляне поетапно в съответствие с Учебния график.

Задачите за самостоятелна работа са препоръчителни. Работейки по тях ще може попълно да осмислите и научите учебния материал. Задължителни са Изпитните тестове.

На ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Отговарят на писмените Ви въпроси

- На Ваше разположение ще бъдат в официално обявени часове за индивидуални онлайн и присъствени консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали , които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви!

 Какъв документ ще получите след приключване на обучението?

Ще получите Държавна диплома Свидетелство за професионална квалификация, с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия "Данъчен и митнически посредник", специалност "Митническа и данъчна администрация". Това е найвисоката степен на професионална квалификация, която можете да получите по професията. Свидетелството е с воден знак на МОМН, и може да се превежда и легализира.

Допълнително, бихме могли да Ви издадем безплатно и Europass certificate на английски език.