Дистанционно професионално обучение по специалност “МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”

мисбизнес1

Старт: по запитване

Форма на обучение: Дистанционна форма с включени online консултации

Документ: Свидетелство за професионална квалификация 

Цена на обучението: 700.00 лв. /с възможност за поетапно плащане/

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА за старт прес декември: 490.00 лв. /с възможност за поетапно плащане/

Начин на плащане: в брой или по банков път

Защо да запиша обучението:

В една динамична, постоянно променяща се и конкурентна среда, всеки решил да развива малък и среден бизнес трябва да има нужните знания и умения, за да бъде по-уверен и по-конкурентен, за да може неговото начинание да бъде успешно, защото бизнесът се развива, благодарение на усилията на човека, който стои зад него, БЪДЕТЕ ТОЗИ ЧОВЕК!

Какво представлява обучението:

ОНЛАЙН Обучението по „ Малък и среден бизнес“ представлява курс, в който ще добиете познания в областта на организационното управление на малки и средно големи предприятия и организации.

Курсът включва:

- Здравословни и безопасни условия на труд

- Икономика. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране /6 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Основи на държавата и правото /2 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Счетоводство и финанси на фирмата. /20 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Статистика /2 уч. часа онлайн с преподавател - консултации/

- Управление на човешките ресурси ТРЗ /10 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Маркетинг /5 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Управление на проекти. Алтернативни източници на финансиране /3 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

- Бизнес комуникации и преговори. /2 уч. часа онлайн с преподавател - практически казуси/

Забележка: консултациите се договарят след завършване на съответния модул и изпращане на тест за проверка

Допълнително доплащане за езиков онлай курс

Благодарение на знанията, придобити по време на обучението ще успеете да ръководите успешно Вашия малък и среден бизнес, да добиете реална представа за нужните проучвания и подготовка при стартиране на бизнеса, както и полезна информация за последващите процеси и организация в работната среда.

Всеки преминал през обучението ще може да: 

 • набавя, обработва и използва информация
 • разчита търговски, административни и счетоводни документи
 • води документацията
 • изготвя протоколи, сведения и доклади
 • изготвя финансово-счетоводни справки
 • начислява социални и здравни осигуровки
 • спазва трудовата и финансовата дисциплина
 • участва в подготовката и сключването на търговски сделки, да       следи за последващото им изпълнение
 • взима управленски решения на фирмено равнище
 • отчита възможностите и рисковете на вътрешния пазар.
 • организира работното време
 • организира работното място
 • поддържа ред и чистота на работното място
 • развива предприемачески умения

Информация за протичането на дистанционното обучение по Малък и среден бизнес:

Учебният материал е разделен на модули. В платформата за дистанционно обучение към всеки модул са дадени съответните Задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове, които се изтеглят, попълват се и се изпращат обратно за оценка и препоръка.

На Ваше разположение през цялото Ви обучение, ще бъде екип от преподаватели, които:

- Ще следят учебния Ви процес

- Ще проверяват изпратените и попълнени от Вас задачи за самостоятелна работа и Изпитни тестове

- Ще бъдат на Ваше разположение в часовете за консултации

Ще се радваме да използвате активно ресурса от преподаватели и учебни материали, които предлагаме, да обогатите знанията и уменията си, да завършите Вашето обучение и наученото от Вас да допринесе за бъдещото развитие на дейността Ви.