Общи положения

ГетТрейнинг, учебен център към ЕГ КОНСУЛТ ООД. ЕИК: 131058255, адрес: гр. София 1408, район р-н Триадица, бул. Витоша No 131А, с лиценз № 200812740, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) обработва личните данни на своите клиенти и посетители на уебсайта в съответствие с приложимите закони и правила, и настоящата Политика.

Заплащането на курс се извършва към  „Софийска академия за образование и обучение ЕООД“, ЕИК: 202678311, адрес: бул. Васил Левски 100 Б. Във връзка с предоставянето на своите услуги по заплащане на избрания от Вас курс „Софийска академия за образование и обучение ЕООД“ обработва личните данни на своите клиенти в съответствие с приложимите закони и правила, и настоящата Политика.


С настоящата Политика Ви информираме за видовете данни, които учебен център ГетТрейнинг обработва, за сроковете, целите и начина на тяхното обработване, както и за правата Ви във връзка с това обработване.


Категории лични данни, които обработваме
Използването на Услугите, предоставяни от учебен център ГетТрейнинг,  към ЕГ КОНСУЛТ ООД е доброволно.

Услугите не могат да бъдат предоставяни без предоставяне на определени лични данни от Вас. Предоставянето на определена категория лични данни са задължителни, с оглед възможността да Ви бъде предоставена съответната услуга,  като например име, място на раждане, дата на раждане, егн, телефонен номер, мейл, адрес, с цел изготвяне на документ,  удостоверяващ успешното завършване на избрания и преминат от Вас курс.

Вашите лични данни: ЕГН, град на раждане; документи и снимки: диплома за средно образование, паспортна снимка, се предоставят на ЕГ КОНСУЛТ ООД, с цел изготвяне на документ, удостоверяващ успешното завършване на избрания и преминат от Вас курс.

Информация за банкови транзакции, когато заплатите избрано от Вас обучение.

За регистрация в сайта www.gettraining.eu, Вие доброволно правите регистрация чрез валиден e-mail адрес.

Начин на предоставяне на личните данни
Данните се предоставят от Вас доброволно по имейл, лично в писмен вид, чрез форма за контакт

Вие доброволно предоставяте телефонен номер за контакт, за да се свържем с Вас, когато документът, удостоверяващ завършения от Вас курс е готов. В случай, че не желаете да предоставите телефонен номер, бихме могли да комуникираме с Вас чрез валиден e-mail адрес.

Срок за издаване на документ, удостоверяващ завършен от Вас курс

Документът се издава в срок до 3 месеца от предоставянето на горепосочените данни от Ваша страна.

В случай, че не потърсите документа в срок от 2 години, той бива унищожен.

Конфиденциалност

При боравенето с лични данни учебен център ГетТрейнинг,  към ЕГ КОНСУЛТ ООД защитава информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.

Със записване на курс на учебен център ГетТрейнинг,  към ЕГ КОНСУЛТ ООД, Вие се съгласявате с настоящата Политика за защита на личните данни.

Цели на обработване на личните данни
ГетТрейнинг,  към ЕГ КОНСУЛТ ООД обработва личните Ви данни за целите на предоставяне на съответните услуги, когато сте дали изричното си съгласие, когато е задължена по закон, за да ги обработва или, когато е налице легитимен интерес за тяхното обработване.
По-конкретно Софийска академия за образование и обучение ЕООД обработва Вашите
лични данни за следните цели:

  • организиране и провеждане на курсове и семинари
  • изпращане на актуална информация за курсове по мейл, когато сте дали изрично съгласие, което може да оттеглите по всяко време.
  • издаване на фактури;
  • издаване на документ за завършен курс;
  • осъществяване на връзка с Вас, когато сте включени в дадено обучение;

Вашите права по отношение на обработваните лични данни
Във връзка с обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, Вие имате всички права
по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 като например:

Право да получите информация относно извършваното обработване на личните Ви
данни;

Право на достъп до обработваните от нас лични данни;

Право на коригиране на Вашите лични данни;

Право да изисквате изтриването на личните Ви данни;

Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

Право изисквате уведомяване на третите лица, на които са били разкрити личните Ви
данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на
обработването;

Право на преносимост на личните Ви данни;

Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано
обработване;

Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;

Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни

За да упражните някое от изброените по-горе права, моля изпратете кратко съобщение на
следния имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.gettraining.eu
ГетТрейнинг  винаги обработва личните Ви данни в съответствие с приложимите закони и правила. Ако все пак смятате, че Вашите права на
защита на личните Ви са били нарушени от нас, Вие може да се свържете с нас по всяко
време, както и да подадете жалба до надзорен орган: в България надзорният орган е
Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg).